author Hotline: 098.233.6899

So sánh các bảng liệt kê

IDTitleContentDate
13950Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựngBỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – …2021/11/262021-11-26 17:48:31Thông tư
13798Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đấtỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …2021/08/032021-08-03 16:47:57Quyết định
13790Luật Xây dựng sửa đổi 2020QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:45:39Bộ luật
13787Luật Kiến trúc 2019 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:32:53Bộ luật
13785Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư xây dựngCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:29:17Nghị định
13774Quyết định 548/QĐ-BCĐ năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ban hànhBAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN …2021/08/032021-08-03 16:18:28Quyết định
13768Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đaiCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:12:05Nghị định
13766Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đấtCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:10:51Nghị định
13764Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:09:58Nghị định
13762Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtCHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:08:51Nghị định
13759Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đấtCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:07:06Nghị định
13757Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaiCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:05:43Nghị định
13755Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đấtCHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:03:52Nghị định
13752Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đấtCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2021/08/032021-08-03 16:01:28Nghị định
8430Nghị định 27/2019/NĐ-CP – Hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồCHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2019/09/112019-09-11 22:14:20Nghị định
8428Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtBỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …2019/09/112019-09-11 22:10:47Thông tư
8401Luật Xây Dựng 50/2014/QH13QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2019/09/112019-09-11 03:31:18Văn bản luật
8396Luật Đất Đai 45/2013/QH13QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự …2019/09/112019-09-11 03:28:31Văn bản luật
8391Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND Quy định giá các loại đất Hà NộiỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …2019/09/112019-09-11 03:19:55Văn bản luật
098.233.6899